Rovaniemen Infra

Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Vesi- ja jätevesihuollon rakentaminen
Teiden ja katujen rakentaminen
Maanrakentaminen
Puisto- ja ympäristörakentaminen
Piha- ja virkistysaluerakentaminen
Pelikenttä- ja leikkipaikkarakentaminen
Liikennealueiden kunnossapito

Ympäristöpalvelut

Liikuntapaikkojen ja virkistysalueiden kunnossapito
Puistojen ja leikkipaikkojen kunnossapito
Metsäpalvelut

Tarjouspyyntö